KDSİGORTA
DASK

DASK

 

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) Nedir?

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), Türkiye'de deprem ve deprem sonucu oluşabilecek yangın, infilak, tsunami ve yer kayması risklerine karşı zorunlu deprem sigortası yaptıran ve yöneten kamu kuruluşudur. 2000 yılında, 17 Ağustos 1999 Gölcük depreminin ardından yaşanan yıkımdan ders çıkararak kurulmuştur.

DASK Sigortasının Zorunluluğu

DASK sigortası, Türkiye'de her binanın (konut, işyeri, kamu binası vb.) depreme karşı zorunlu olarak sigortalanmasını sağlayan bir sistemdir. 1 Ocak 2001 tarihinden itibaren, imar planı bulunan tüm konutlar için DASK sigortası yaptırılması zorunludur.

DASK sigortası yaptırmayan binalar için aşağıdaki yaptırımlar uygulanır:

  • Iskan belgesi alınamaz.
  • Elektrik, su ve doğalgaz aboneliği yapılamaz.
  • Kat mülkiyeti kurulamaz.
  • Tapu devri yapılamaz.
  • Vergi indirimlerinden yararlanılamaz.
  • Depremde hasar olması halinde tazminat alınamaz.

DASK Sigortasının Kapsamı

DASK sigortası, deprem ve deprem sonucu oluşabilecek yangın, infilak, tsunami ve yer kayması risklerine karşı binanın inşaat maliyetini teminat altına alır. Sigorta, binanın taşıyıcı sisteminin ve ana duvarlarının hasarını karşılar. Sigorta kapsamında bina içindeki eşyalar ve bina dışındaki garaj, bahçe duvarı gibi ek yapılar teminat altına alınmaz.